Overhøvla sjukehusaksjonistar

Sjukehusaksjonistar frå Lærdal følte dei fekk ei overhøvling frå helseminister Dagfinn Høybråten på eit møte sist tysdag.