- Vi ville noe skulle leve videre etter Alexander

Et halvt år etter at Alexander Berge (15) døde i en sykkelulykke på Slettebakken, strømmer fremdeles hilsener og bidrag til minnefondet inn. Foreldrene er takknemlige over omsorgen fra nærmiljøet.