Foreldre snytt for priskutt

Svært mange av de private barnehagene i Bergen unnlater å redusere foreldrebetalingen, til tross for økt støtte.