Rådyr barnehage anmeldt

En månedspris på 4009 kroner i Kanutten barnehage. Det har fått 78 foreldre til å anmelde Bergen kommune for forskjellsbehandling.