Fylkesmann uroleg for utviklinga

Fylkesmann Oddvar Flæte spår at det kan gå skikkeleg galt med industrien i Sogn og Fjordane dersom ikkje rammevilkåra blir endra i dette landet.