Vil legge ned Storken

Prestisjeavdelingen Storken på Kvinneklinikken blir foreslått lagt ned for å spare penger på Haukeland sykehus.