Tyver stjal 150 tonn tombokser

Flere millioner tomme bokser er forsvunnet fra avfallsselskapet Fana Stein & Gjenvinning i Bergen.