Sex-anklaget professor til Høyesterett

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle saken til en professor ved Universitetet i Bergen (UiB). Professoren var anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige studenter, og mistet jobben.