Tauet inn til farskaps-ja

Ole Georg Bysheim ble som 17-åring tauet inn til bidragsfogden. Han var oppgitt som far, og fikk valget mellom å skrive under eller ta en rettssak.