Influensaen lunter videre

Det er lite influensa i Norge, men forekomsten øker sakte. Ennå er det ikke snakk om noe epidemisk utbrudd.