Forskriftene skal evalueres

Avdelingsdirektør Vivi Sølverød i Produkt- og Elektrisitetstilsynet setter pris på innspillet fra førskolelærerstudentene.