Ny Nor Cargo rute på Bergen

Rederiet Nor-Cargo Shipping AS utvider sitt linjetilbud i Nordsjøen med ytterligere ett skip i fast ukentlig rute mellom Vest-Norge og Kontinentet.