• PUNKTUM SATT: Stortingsrepresentant Erik Skutle innrømmet i politiavhør å ha røykt hasj. Nå har han vedtatt forelegget på 10.000 kroner.

Skutle fikk 10.000 i hasj-bot

Stortingsrepresentant Erik Skutle godtar en bot på 10.000 etter å ha innrømmet hasjrøyking. Han går fortsatt inn for legalisering.