• SORTERING: Heretter må du selv sortere papp fra papir og kaste det i ulike containere. Containere for papp settes opp der det allerede er gjenvinningscontainere for glass og papir. FOTO: Arkivfoto: Hans H. Rowe

Skiller papp og papir

Fra og med 23. oktober skal papirboss skilles fra papp. Alle husstandene i Bergen berøres av det nye sorteringssystemet.