Vil rive gamle Erdal skole

Tiden har løpt fra gamle Erdal skole. Lærere, elever og foreldre ser helst at skolebygningen blir revet og erstattet med et nytt. Det samme vil konsulentfirmaet som har vurdert den 50 år gamle trebygningen.