Kommunen ber om lån for å redde Fundo

Høyanger kommune har bedt om et rentefritt lån på 12 millioner kroner fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og to nabokommuner for å redde den kriserammede hjørnesteinsbedriften Fundo Wheels.