- Lensmannen har opptrådt ryddig

Politiet har besluttet å flytte etterforskningen av Geir Sælevik til et annet lensmannskontor.