Rotter ga rekordbesøk

Rotter på flere av byens bakerier vekket interessen for svartelisten fra Næringsmiddeltilsynet. Bergen kommunes nettsider har fått rekordtrafikk etter at de la ut listen over synderne i går.