Ekstrapenger til Røde Kors Sykehjem

Bergen Røde Kors Sykehjem slipper å redusere med 34 sykehjemsplasser til høsten.