Mishandlingsdommen blir anka

Foreldra som er dømt til to og eit halvt års fengsel for å mishandla dottera si til døde kjem til å anke.