Vil ha Sunnhordland på Hystad-hender

Dagleg leiar Jens Hystad og bladstyrar Håvard Hystad kjempar for å halda bladet Sunnhordland i slekta etter at den andre bladstyraren Steinar Hystad sluttar og har lyst aksjeposten sin for sal.