Raser mot Vegvesenet

Foreldre og ansatte ved Nordnes skole er forbannet og fortvilet. Like før skolestart har Statens vegvesen fjernet oppmerkingen i fotgjengerfeltet.