Tre av ti med pigg i Bergen

Målet til Statens vegvesen om at 80 prosent av bilførerne skal kjøre piggfritt er ikke nådd. I Bergen kjørte bare 70,1 prosent piggfritt.