Reiseliv i motvind

Reiselivsnæringa i turistfylket Sogn og Fjordane går dårleg. Bedriftene driv med underskot, og utlendingane uteblir.