Innkjøp tok av etter innkjøpsstopp

Innkjøpene på Haukeland tok av da fylkestinget vedtok innkjøpsstopp. «Grenser til tenesteforsøming», mener kontrollutvalget.