Helsetilsynet refser Sandviken

På Sandviken sykehus må tvangsinnlagte psykiatriske pasienter ligge på korridoren. Statens helsetilsyn har gitt Helse Bergen påbud om å rydde opp i forholdene umiddelbart.