Fjell inn i naturgassalderen

Fjell vil bli Norges utstillingsvidu for bruk av vår nasjonale rikdom, naturgass.