Forbereder søksmål

Rederienes Landsforening nekter å betale regningen for redningsvestfadesen.