Enige om budsjett for Bergen én uke før fristen

Byrådspartiene har fått støtte fra SV og Sp. – Et historisk løft for bekjempelse av fattigdom, mener SV.

Publisert:

BUDSJETTKAMERATENE: Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), varaordfører Rune Bakervik (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Øystein Bønes (MDG). Foto: Rune Sævig

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og KrF har klart å sikre seg støtte for bybudsjettet neste år. Det klarte de én uke før fristen gikk ut og resultatet ble presentert på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

De siste ukene har byrådet, som er i mindretall i bystyret, prøvd å bli enige med flere ulike partier om budsjettet. I tur og orden har de hatt møter med SV/Rødt, Sp og FNB, før de til slutt lyktes etter forente forhandlinger med Sp og SV.

– Den siste tiden har vi hatt harde, tøffe men ikke minst konstruktive samtaler med partiene, sier Rune Bakervik (Ap).

Se hele avtalen her.

Han mener det som var et godt budsjett, er blitt bedre etter forhandlingene med SV og Sp.

– Det blir et grønnere, rødere og mer rettferdig budsjett. Innenfor rammene av trygg, økonomisk styring.

SIGNERER: Her skriver Sps Ove Sverre Bjørdal under på neste års budsjettavtale. Foto: Rune Sævig

Bruker mer penger

104 millioner kroner er flyttet på i budsjettforhandlingene. Byrådet legger nå opp til å bruke nesten 50 millioner kroner ekstra neste år. I tillegg vil de ta 20 millioner kroner fra «sparekontoen». Én million skal spares på «mindre reisevirksomhet».

Pengene skal de blant annet bruke på følgende satsinger:

  • Å gradvis øke sosialhjelpssatsene (total kostnad 40 millioner hvert år).
  • Styrket bemanning i hjemmetjenestene (total kostnad 10 millioner hvert år).
  • Økt bemanning i bofellesskap (total kostnad 10 millioner hvert år).
  • 13 millioner kroner ekstra til arbeidet med Grønn strategi neste år.
  • 2 millioner kroner ekstra et prøveprosjekt med skolefrokost på noen ungdomsskoler neste år.

Avtalen sier også blant annet at byrådet skal prøve å få tilbake en gratis bussrute i Bergen sentrum, og at barn ikke lenger skal kunne kastes ut fra SFO dersom foreldrene ikke betaler regningen.

REGNBUEN: Diane Berbain (SV), Per-Arne Larsen (V), Mikkel Grüner (SV), Marte Mjøs Persen (Ap), Rune Bakervik (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Øystein Bønes (MDG) og Håkon Pettersen (KrF). Foto: Rune Sævig

Mangler flertall

Økningen av sosialhjelpssatsene har vært den viktigste saken for SV i forhandlingene. Det var manglende gjennomslag på nettopp dette punktet som gjorde at forhandlingene ble brutt med byrådspartiene tidligere i vinter.

SVs gruppeleder Mikkel Grüner er storfornøyd med å ha fått gjennomslag her.

– Dette er en historisk satsing på fattigdomsbekjempelse. Det er mer klimatiltak og et løft for eldreomsorgen, sier han når han skal beskrive budsjettet.

Nå har de fått støtte fra byrådspartiene og Sp i at sosialhjelpssatsene skal økes til såkalt Sifo-nivå. Totalt settes det av 40 millioner kroner til dette formålet.

– Det er et stort beløp. Fattigdom er et økende problem i vår by, og dette er et av tiltakene vi kan gjøre, sier Grüner.

Satsing på eldre

Også Ove Sverre Bjørdal (Sp) var fornøyd med budsjettet.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mange av våre prioriteringer i denne avtalen. Det er ikke store midler som er flyttet, men de er flyttet i riktig retning.

Han peker på tiltak som å sikre produksjon av varmmat på to av byens sykehjem og økt bemanning ved bofellesskap som viktige gjennomslag.

SIGNERER: Mikkel Grüner (SV) signerer avtalen som sikrer det han kaller et historisk løft for kampen mot fattigdom. Foto: Rune Sævig

Prøvde på flere

Det var langt fra sikkert at Sp skulle med i et samarbeid om budsjettet. Først ble de satt på gangen mens byrådet forhandlet med SV og Rødt. Da de forhandlingene brøt sammen, ble Sp invitert inn på et møte.

Men så ble det pause i over en uke mens byrådet snakket med FNB. Da heller ikke det gikk, endte det til slutt med forhandlinger sammen med SV og Sp.

– Det første møtet vi hadde med byrådspartiene var så konstruktivt at vi visste dette kunne gå. At de tok noen runder til med andre var helt naturlig. De ville ikke fått flertall med bare oss, sier Bjørdal.

Droppet Rødt

Ett parti som ikke ble invitert tilbake, var Rødt. På pressekonferansen understrekte Bakervik (Ap) at det var viktig for dem å ha forhandlinger med partier som sikret flertall i bystyret.

– Det har vi nå sammen med Senterpartiet og SV.

– Hvorfor var ikke Rødt med i de siste forhandlingene?

– Jeg har ikke noen kommentar til det, svarer Bakervik.

Mikkel Grüner (SV) vil imidlertid kommentere.

– Vi ønsket å forhandle med byrådspartiene og Rødt fordi vi mente det var det beste for å dra budsjettet den veien vi ønsket. Men vi har mye til felles med Sp også. Dette budsjettet er vesentlig bedre enn det som opprinnelig ble lagt frem fra byrådspartiene.

Publisert: