Nå vil det gå mer penger ned i vasken

Avløp er blant de kommunale tjenestene som øker mest i pris til neste år. Også inntektene fra eiendomsskatt vil øke litt.

Publisert Publisert

DYRERE: For en bolig på 120 kvadratmeter blir avløpsgebyret 173 kroner dyrere i året. Foto: Scanpix

 1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det viser byrådets forslag til neste års skatter, avgifter og gebyrer i budsjettet for Bergen kommune, som ble lagt frem onsdag.

Totalt er det budsjettert med en sterk økning i brukerinntekter neste år, fra 864 millioner kroner i år til 921 millioner kroner neste år.

Her er noen av endringene som foreslås. Hele listen finner du her (PDF).

Les også

For første gang passerer Bergen 20 milliarder i gjeld

IKKE MYE DYRERE: Det koster å eie hus, men byrådet legger ikke opp til de store endringene i eiendomsskatt og byggesaksgebyrer neste år. Foto: Vegar Valde (arkiv)

19 millioner mer i eiendomsskatt

 • Eiendomsskatt: Eiendomsskatten for privatboliger vil ha samme skattepromille og bunnfradrag, men siden likningsverdien øker, får de fleste litt mer i eiendomsskatt. Bergenske huseiere skal betale 19,1 millioner kroner mer i eiendomsskatt neste år, totalt 861 millioner.
 • I 2018 foreslår byrådet å gjennomføre ny alminnelig taksering for næringseiendommer og boligeiendommer. Det kan bety at huseiere får et skattehopp i 2019, dersom taksten på eiendommen har økt de siste årene.
 • Byggesaksgebyrer: Dette er en lang liste over ulike tjenester, der de fleste gebyrene enten er uendret eller foreslås økt med tre prosent. Søknad om endring av godkjent deling blir derimot mer enn doblet, fra 5500 kroner til 11.500 kroner. Til gjengjeld halveres gebyret for søknad om sletting av klausuler tilsvarende. I fjor endret byrådet på en rekke kategorier innen dette gebyrområdet, som gjorde det vanskeligere å sammenligne med tidligere år.

FEIENDE FLOTT: Fra neste år blir prisen for feiing og tilsyn basert på hvor hvor mye du trenger å feie. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Feies etter behov

 • Feiing: Her har byrådet laget en helt ny gebyrstruktur, som gjør det vanskelig å sammenligne. – For noen blir det dyrere, for mange blir det billigere. Hvis vi må feie og ha tilsyn hyppigere, kan det bli dyrere. Vi har kartlagt alle fyringsanleggene, og vil rette innsatsen der behovet er størst, sier Trine Sommerlade, informasjonsleder i Bergen brannvesen.
 • Vann og boss: Årsgebyret for vann foreslås uendret. Årsgebyret for avløp øker med 5,2 prosent. For en bolig med bruksareal på 120 kvadratmeter utgjør endringen 173,10 kroner i året. De fleste renovasjonsgebyrene blir redusert med én prosent eller ingen endring.
 • I økonomiplanen kommer det frem at byrådet vil fortsette å øke vann- og avløpsgebyrene kraftig. Totalt planlegger kommunen å ta inn 179 millioner kroner mer i vann- og avløpsgebyrer i 2021 enn i dag.

KULTURSKOLE: Blir litt dyrere neste år. Foto: Marthe Amanda Vannebo (arkiv)

Matpenger på SFO

 • Barnehage: Satsene følger maksimalprisen fastsatt i statsbudsjettet, og byrådet kommer derfor tilbake til dette når statsbudsjettet er fremlagt i oktober. Matpengene øker med fem kroner måneden.
 • Pris for SFO: Prisen for en hel plass i SFO øker med 60 kroner til 2550 kroner måneden. Byrådet foreslår å innføre en generell moderasjonsordning, der foreldrebetaling maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens inntekt. Det blir innført smøremåltid i SFO. Matpengene utgjør 245 kroner måneden.
 • Kulturskole: Ordinær elevplass pr. år øker med 100 kroner, til 3900 kroner. Men hvis familien tjener under 360.000 kroner, kan man få friplass.

OMSORG: Prisene for tjenester til eldre er stort sett uendret eller justeres for lønns- og prisvekst. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Små endringer for eldre

 • Sykehjem: Maksimal egenbetaling på sykehjem økes med 2,8 prosent. For de rikeste gir det en månedspris på 41.100 kroner neste år.
 • Hjemmebaserte tjenester: Prisene er avhengig av brukernes inntekter, og øker med mellom 2,2 prosent og 2,8 prosent. Timesatsen for dem som har en inntekt på over 187.000 kroner vil dermed være mellom 230 og 510 kroner.
 • Varm middag til hjemmeboere: 83 kroner (+2).
 • Trygghetsalarm pr. måned (behovsprøvd): 151 kroner for analog (+4), 282 kroner for digital (+5).

UENDRET for BARNA: Blir litt dyrere for voksne i helgene, uendret for barn og unge. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Fritidsaktiviteter

 • Svømmehaller: Ingen endring i dagsbilletter. Årskort for voksne øker med 100 kroner, til 3900 kroner. I AdO Arena øker helgeprisen for voksne med fem kroner, til 140 kroner.
 • Isbaner: Ingen endring i billettprisene
Publisert