• GOD DIALOG: Robert Skaar fra Delta, Arvid Langeland fra Sykepleierforbundet, Irene Hopsdal fra Fagforbundet og Lorentz Linde fra Yngre legers forening fikk gjennomslag for at enkelte avdelinger skal se på hele kuttlisten sin på nytt. FOTO: TORUNN AARØY

– Situasjonen er vanskelig

– De ansatte er urolige for hva som blir resultatet av innsparingene, sier tillitsvalgt i Helse Bergen. Flere avdelinger skal gå gjennom kuttlistene sine på nytt.