Ville legge ned integrasjonsutvalg

Kommunen foreslo å legge ned Utvalg for integrering av flyktninger og innvandrere fordi det ikke hadde noe meningsfylt å gjøre. Utvalget hadde tre møter på fire år.