Krever informasjon om straffedømte elever

— Skolene må få all nødvendig informasjon fra fengslene om elever som er under soning for alvorlige forbrtyelser, mener fylkesordfører Gisle Handeland.