- Kulturminner kannibaliseres

-Turistindustrien kannibaliserer kulturminnene — spiser dem opp uten å legge noe igjen. Inntektene bokføres hos andre næringer. Det mener Terje Nypan, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.