Klart for innflytting

Stiftelsen Sosialbygget markerte i dag at bygg nr. 2 er innflyttingsklart. Kanskje blir den omstridde Enkjeheimstomta neste prosjekt.