Krevde 380 timer overtid

I romjulen 2005 krevde kirkeverge Gunnar Wik å få utbetalt 380 timer overtid.