Ulykke i Stavenestunnelen

Fire personer satt i bilen da den kjørte inn i fjellveggen.