Køyrde bilen i sjøen

Den rusa sjåføren gjekk heim og la seg.