Her er Bergens nye byråder

Tomas Moltu går av som skole- og barnehagebyråd. Filip Rygg (KrF) erstatter Moltu.