Dette er for farleg

Dette banneret på brugjerdet rett utanfor Odda sentrum er farleg for trafikken. Det har Statens vegvesen avgjort.