Utsetter frakoplingen

Sykehuset vil likevel vente med å slå av pustemaskinen som holder Kristina (4) i live. Lagmannsretten behandler saken i neste uke.