Storaksjon på Haukeland

Nok er nok. Nå slår de ansatte ved Haukeland universitetssykehus ring om sykehuset og administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes for å få de økonomiske rammene som driften krever.