Skogeigarar får ikkje hogge skog

Skogeigarane på Vestlandet får beskjed om å la motorsaga liggje i vinter. Sagbruka vil ikkje ta imot gran.