Tidige tider - før Tide

Om Tide som konsern, med DSD bak roret, splittes opp - er en nær 150 år samlingsprosess havarert.