Nektes momsfritak på fire millioner

Staten nekter å gi momsfritak på boliger til ti utviklingshemmede ungdommer. Årsak: Boligene er bygget av foreldrene - ikke av kommunen.