GPS-en er tyvenes favoritt

Elektroniske duppeditter er biltyvenes yndlingsobjekter. Ikke siden 2004 har det blitt gjort like mange bilinnbrudd.