– Fomlete jernbanepolitikk

– Regjeringen viser ingen interesse for å knytte Flesland til jernbanenettet. All utbygging av jernbanen skal skje på det sentrale Østlandet.