Tappet klientens konto

Assistent underslo penger fra utviklingshemmet, og sendte e-post i kommunaldirektørens navn.