Bygger uten lov

På Søreidneset i Dolviken bygges i disse dager syv naust. Byggene blir reist uten byggetillatelse.