59 stillinger - men ingen bygg

Utdannings- og forskningssektoren i Hordaland får 55 nye stipendiatstillinger, men må fortsatt se langt etter nybyggene.